Kryteria dochodowe
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje wówczas gdy spełnione są przynajmniej dwa warunki tj.:

- kryterium dochodowe nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 477 zł,
dla osoby w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych w podfolderze "Kto może korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej ?" 15 powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.